Çarşamba, 21 Ağustos 2013 18:14

İdeal fuar standı nasıl olmalıdır?

Fuar Sektörü ve İdeal Stand Üretiminde Bulunması Gereken Özellikler

Fuarlar “üreticilerin ve tüketicilerin belli zamanlarda belli mekanlarda ticari mal sergilemek üzere periyodik olarak kurulan büyük sergidir. ” Başka bir ifade ile fuarlar “Ekonomik, sosyal ve politik faaliyetlerin birleştirilip bütünleştirilmesini sağlamaya çalışan organizasyonlardır.” Şirketler fuarlarda müşterilerle bir araya gelerek onları yeniliklerden haberdar ederler, yeni siparişler alırlar.Müşteriler de yeni fikirler edinerek yatrımlarını şekillendirir veya çeşitlendirirler.

Fuar sektörü binlerce yıllık bir geçmişi olmasına rağmen fuarların çeşitlenmesi geçen yüzyıl artmıştır. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin artması, arge yatırımlarının ve buna bağlı olarak verimliliğin yükselmesi ve küreselleşme süreci fuarların önemini artırmış, çeşitlenmelerine yol açmıştır.

Ülkemizde son yıllarda yaygınlaşan ve gelişen fuar organizasyonu, her alanda ve tüm yaşamın içinde hem ticari hem de sosyal hayatta geniş bir yer tutmaktadır.

Fuarlar; çağdaş tanıtım ve pazarlama açısından etkin ve katılımcı firmalar açısından iyi bir iletişim organizasyonudur.Günümüzde dünyanın hemen her ülkesinde ulusal ve uluslararası boyutlarda farklı sektörde binlerce fuarlar düzenlemeye başlamıştır.

Fuarlar dünyanın dört bir yanından gelen yüzlerce katılımcı ve binlerce ziyaretçisi ile düzenlendiği yerlerde ticari ve turistlik hareketliliğe yol açar. Bu alanda rekabet koşullarına ayak uydurabilmek için sektörün istediği yeterlilikleri kazanmış dünya standartlarında hizmet vercek kaliteli insan gücüne ihtiyaç duymaktadır.Şirketler, bu alanda rekabet koşullarına ayak uydurabilmek ve fuarlarda sergileyecekleri ticari mallar için kurumsal kimliklerine uygun stand hazırlarlar. Her yönüyle ideal bir stantta olması gereken özellikler aşağıda yer almaktadır.


1. İyi Bir Aydınlatma: Standın gelen yüzlerce ziyaretçiler arasında ilgi çekmesi ve farkındalık yaratması bakımından aydınlatma düzeninin çok önemli bir yeri vardır. Yapılan araştırmalara göre aydınlatma düzeni iyi olan standın fark edilme derecesini yüzde 30 ila 50 oranında arttırmaktadır.
İyi Bir Aydınlatma Düzenin Özellikleri:
İyi bir aydınlatma için, aydınlatmanın yeterli yeğinlikte olması tek koşul değildir.Bunun yanında 
Kullanılan ışığın niteliği uygun olmalıdır : Uzmanlar, en iyi ışığın beyaz ışık (gün ışığı) olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle beyaz ışıktan, olanaklar elverdiğince yararlanmak gerekir. Gün ışığının yetersiz kaldığı durumlarda ve gece çalışmasında, gün ışığına benzeyen ışıklardan yararlanılmalıdır.
Aydınlatma tekdüze olmalıdır : Çalışılan yüzeyin her yanındaki aydınlatma düzeyi eşit olmalıdır.
Aydınlatma durağan olmalıdır : Aydınlatmanın diğer bir koşulu durağan, yani sabit olmasıdır. Işık kaynağı titreşim yapmamalıdır. Titreşime, ışık kaynağının parlaklığındaki hızlı değişme sebep olduğundan, göz bu hızlı değişikliklere uyabilmek için aşırı çaba harcar ve çabuk yorulur.
Aydınlatma göz kamaşmasına neden olmamalıdır: Işık kaynağının, göz kamaşmasına neden olmaması için, görme alanı içine düşen ışık kaynaklarının maskelenmesi gerekir. Bu maskelenmenin, lambayı tamamen kaplayacak biçimde olmasına özen gösterilmelidir.
Aydınlatma göz kamaşmasına neden olmamalıdır: Işık kaynağının, göz kamaşmasına neden olmaması için, görme alanı içine düşen ışık kaynaklarının maskelenmesi gerekir. Bu maskelenmenin, lambayı tamamen kaplayacak biçimde olmasına özen gösterilmelidir.
Çalışılan yüzeye gölge düşmemelidir : Çalışılan yüzeyde görmeyi güçleştirecek aşırı gölgelerin oluşmaması için ışık kaynaklarının doğru yerleştirilmesi, ayrıca ışık kaynaklarının ışığın bir kısmını tavana ve duvarların üst bölgelerine dağıtacak türde lambalıkların içine konması gerekir.
2. Dikkat çekici olmalı: Stantlar aslında kurumun yaratıcılığını ve farklı bakış açısına sahip olduğunu gösterir. Rekabetin yoğun olduğu sektörlerde öne çıkmak ve gelen ziyaretçiler arasında dikkat çekmek için bir çok araç ve yöntem vardır. Tüm bu sebepler ışığında firmaların görsellik öğesini dikkate alarak ürünlerini sergileyecekleri ortamları düzenlemede özenli ve seçici davranması kaçınılmazdır. Bu amaçla üzerinde hassasiyetle durulması gereken konu vitrin düzenlemedir. Alıcıların ürünleri ilk gördüğü ve alım isteğinin uyandığı ilk nokta vitrinlerdir. Vitrinler sadece satışı yapılan ürünlerin sergilendiği basit araçlar olarak görülmemelidir. Basit hususlar göz önüne alınarak yapılan ve alıcı üzerinde olumlu bir etki bırakan vitrin düzenlemeleri, satışlara olumlu katkı yaptığı gibi, firma imajı ve ürün özellikleri ile ilgili bir fikir edinilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Bunlar dışında enteresan görsel stantlar, satış yerinin konumu, ürün çeşidi, vitrin büyüklüğü, verilen mesaj, kullanılan fotoğraflar, Renkler, İsimler, haberler de dikkat çekici unsurlar olarak sıralanabilir.

Stantların tasarımında ve sunumunda Renklerin anlamları ve insan üzerindeki etkileri mutlaka göz önüne alınmalıdır. Aksi takdirde ilk görme ve müşteride alım isteği uyandıran noktayı kaçırmış oluruz. Renkler, şiddetlerine ve insanlar üzerinde oluşturdukları ruhsal etkilerine göre sıcak ve soğuk renkler olarak ikiye ayrılırlar. Soğukluğu hatırlatıcı etkilerinden dolayı mavi, yeşil ve mor renkler soğuk renklerdir. Bu renklerin, buz mavisi, gök mavisi, leylak gibi farklı tonları da soğuk renk gurubundandır. Ateşin ve sıcaklığın renkleri olan ve insanda sıcaklık ve canlılık hissi uyandıran Kırmızı, Turuncu ve Sarı renkler sıcak renklerdir. Bu renklerin kayısı rengi, pembe, altın sarısı gibi farklı tonları da sıcak renkler sınıfına girer.

Hangi gelir grubundan olursa olsun ya da tüketim kalıpları ne şekilde olursa olsun tüm müşterilerin stantlarda görmek istedikleri ortak hususları aşağıdaki şekilde belirtmek mümkündür:

  • Temizlik
  • Aydınlatma 
  • Dekorasyon ve Konsept
  • Güvenli Malzeme Kullanımı
  • Hedef Alıcı Kitlesini Tanıma ve Müşteriye Yönelik Olma

3-) İdeal stantta olması gereken diğer özelliler ise standın ölçülü ve pratik olmasıdır.